Referat fra møde i Søholmhus bestyrelsen
Mandag den 22/8-2016 i Aktivitetshuset kl. 19:00

Deltagere:
Leif Gredal
Tommy Johannesen
Niels Bruun de Neergaard
Lasse Bremer
Kurt K. Andersen

Senere med afbud:
Ragnhild Lütken

Fraværende:
Sanne Dyhr-Nielsen
Lone Nielsen
Henrik Larsen


1.   Tilbagemelding fra skolemødet (31. maj).
Der var stemning for i stedet at udbygge skolen. 
Det tilstræbes at få det med på budget for 2018. 

Vores opgave ændres derfor til at få flest mulige faciliteter med i udbygningen. 
Desuden kunne aktivitetshuset tilbygges, eller der kunne bygges noget ved siden af. 

Lasse skaffer tegning af skolen. 
Vi overvejer at inddrage DGI igen til at tegne et forslag. 
Vi kan søge penge til det. 

Lasse og Ragnhild holder møde med kommunen og Henrik Harder. 
Lasse skriver til ham. 

2.   Økonomi & Medlemmer.
Der er 11.000 kr i kassen og 41 betalende medlemmer. 

3.   Hjemmeside, domæner og mails.
Leif har lavet en underside til jystrup-net til Søholmhus.dk
Tommy laver en mailliste til bestyrelsen: shh@list.jystrup.dk
Tommy skriver denne tekst på siden:
Virksomheder, institutioner og foreninger der ønsker at støtte foreningen, 
kan henvende sig til Niels. 

Lasse lukker Facebook gruppen og opdaterer Facebook siden. 

4.   Info- & Hverve Arrangement.
a.   Arbejdsplan & -Fordeling.
b.  Markedsføring & Presse.

Udsættes indtil der er noget mere konkret. 

5.   Drøftelse af mødestruktur.

Tommy laver en doodle til næste bestyrelsesmøde efter mødet med Henrik. 

6.   Eventuelt.

Niels tilknytter swipp og mobile Pay til foreningens konto og giver 
Tommy besked når der er klar, så det kan komme op hjemmesiden. 

Det skal laves projektregnskab og evaluering til landsbyforum. 

Ref.: Tommy