Referat fra møde i Søholmhus bestyrelsen
Tirs den 22/11-2016 i Aktivitetshuset kl. 19:00

Deltagere:
Leif Gredal
Lasse Bremer
Sanne Dyhr-Nielsen
Lone Nielsen
Henrik Larsen
Tommy Johannesen

Fraværende med afbud:
Kurt K. Andersen
Niels Bruun de Neergaard


Dagsorden


1.   Referat fra sidste møde 

Arkivet for postlisten ligger på
www.soeholmhus.Jystrup.dk

Tilgængelighed til medlemslisten (Niels)

2.   Status fra kommunen / skolen 
[Ragnhild / Lasse]

Ragnhild og Niels har været til møde med Henrik Harder. 
Deres plan er en udbygning af skolens gymnastiksal. 
Den opfylder ikke vores ønsker. 

Vi opfordrer Niels til at tale med borgmesteren om at få projektet 
tilbage på det offentlige spor. 
Vi skal overbevise kommunen om, at det kan betale sig at kommunen 
bruger samme beløb på vores projekt, som tillige kan hente tilskud fra fonde. 

Leif vil gerne etablere en klynge.

Der er møde med Henrik Harder den 7/12 om skoleprojektet. 
Hvad vi siger må afhænge af hvad der kommer ud af Niels snak med borgmesteren. 

Lasse taler med DGI om hvordan skoleprojektet kan passe med vores projekt. 

Vi mødes evt. den 29/11 inden mødet. Lasse spørger Bo Fisker om han kan deltage. 
 
5/1 kan vi holde møde hvor vi kan få mere information om 
klyngedannelse ved Mette Børgesen. 

3.   Udfoldelse af Helhedsplanen                  [Alle]

a.   Arbejdsplan & -Fordeling.

b.  Markedsføring & Presse

Lasse skriver lidt på facebook. 

4.   Økonomi & Medlemmer.                     [Lasse]

5.   Landsbyklynger (Realdania, DGI og LOA)         [Leif]

6.   Eventuelt.


Red. Tommy