Referat fra bestyrelsesmøde 1/3-17
I aktivitetshuset

Deltagere: Niels, Lasse, Henrik, Ragnhild og Tommy

Kommunen er blevet positiv over for nybygning
Pedel boligen bliver ledig til sommer
Lasse kontakter DGI med henblik på en reduktion af arealet og en hurtig pris
Udendørs arealet skal indtænkes
Niels tager fat i noget fundraising

Generalforsamlingen bliver tirsdag den 28. marts kl 19:00
Lasse skriver indkaldelsen

Ref: Tommy