Notat fra møde med arkitekterne 
i aktivitetshuset 
tirsdag den 30/5-17 kl 17

Deltagere: Lasse, Niels, Henrik, Kurt, Lone, Ragnhild og Tommy
Afbud fra Sanne
Desuden arkitekterne fra DGI: Bo og senere Rasmus

Lave oplæg til kommunen til brug for budget.

Tænke projektet ind i sammenhæng med skole og pedel bygning.

Pedel bolig skal være junior og ungdoms klub

Først og fremmest en projektbeskrivelse men også gerne en tegning.

Lasse og Niels skriver oplæg, Bo og Rasmus kan arbejde ud fra.
Funktioner og deres placering.

Ragnhild sender naturbilleder til Rasmus

Klyngesamarbejdet og naturen skrives ind i sammenhængen

Ref: Tommy