Referat fra bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset 2. maj 2018 kl. 19:00

Deltagere: Lasse, Niels, Kurt, Ragnhild og Tommy

Ragnhild trækker sig fra bestyrelsen, men bliver på postlisten.
Svar fra ny skoleleder Flemming. Han vil gerne bidrage hvor han kan.

Kurt har fortalt om Søholmhus i Klyngesamarbejdets gruppe for idræt og kultur. 
Lasse kunne evt. deltage i et kommende møde og fortælle mere.

Niels udsender kontingentopkrævninger. 
Lasse laver udkast til teksten. 

Lasse til møde med landsbyforeningens bestyrelse. De var positive. 

Lasse har skrevet forretningsorden. 
Lasse finder en fast månedlig dag til bestyrelsesmøder. 

Arbejdsgrupper skal startes med et samlet møde. 

Kurt vil gerne repræsentere idrætsforeningen i Klyngesamarbejdet. 

Tilbud fra DGI: 
Vi holder fast i huset, men skal have justeret den endelige indretning med bl.a. squash. 
Opdateringen af masterplan indeholder de øvrige primært udendørs dele af planen. 
Lasse spørger Sanne om hendes holdning. 
Sansehave er ikke den korrekte betegnelse. 


Ref: Tommy