Referat fra bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset 12. juni 2018 kl. 19:00

Deltagere: Lasse, Niels, Kurt, Lone, Henrik og Tommy

1: Tommy trak sig fra bestyrelsen

2: Lasse har købt en blomst fra foreningen til Leif Gredals bisættelse.

3: Forvaltningens forslag til nedlæggelse af børnehus og aktivitetshus er afvist af politikerne.

3: Lasse har forsøgt at få kontakt til Sanne så arkitekterne kan komme videre.

4: Tommy retter postlisten til shh@soeholmhus.dk

5: Næste møde er den 10 juli, Lasse vurderer om det skal afholdes - ellers bliver det den 14. august.

6: Den 15/8 er der møde i klyngesamsrbejdet i aktivitetshuset.
Kurt og Lasse skal præsentere Søholmhus
Så mange som muligt fra bestyrelsen deltager.

7: Arbejdsgrupperne skal revideres.

8: Niels gør ansøgning til Landsbyforum klar, Lasse overtager.

9: Idé: Holde borgermøde for at finde flere aktive og for at vise det nye, der bliver tegnet frem.

Ref: Tommy